Koppensnellers?

Welkom op onze Homepage!

  Aardig van U dat bij ons even een kijkje neemt.

Wat is de bedoeling van deze homepage?
We zoeken hiermee dringend naar nieuwe en oude vrienden en eventueel naar onbekende verwanten van ons voordat ze er niet meer zijn!
Daarom deze presentatie.

(Op de foto: George met kleindochter Rebecca in Zuid-Tirol)

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben, zoals ze dat zo mooi in het Indonesisch zeggen, een "seseorang kesasar di Jerman" (iemand die naar Duitsland verdwaald is).
Inderdaad, goed vermoed. Ik ben Indonesier van geboorte, nog erger, mijn voorouders stamden uit het dorpje Woloan, in Minahassa, een kleine, door rokende vulkanen doortrokken landstreek op de noordelijke arm van het eiland Sulawesi (vroeger Celebes), aan de rand von de Zuidzee. Ethnologen en enkele notities in de stukken van het Nederlands-Indische bestuur spreken van gevaarlijke koppensnellers.
Maar geen vrees, in de 16e eeuw werd de koning van Minahassa en met hem zijn gehele volk door de Spanjaarden tot het Rooms Katholieke Geloof bekeerd. Later kwamen den Hollanders. Zij overreedden een deel van de "inboorlingen" met succes tot intrede in de Protestantse Kerk. Langzamerhand wendden zij zich van de koppensnellerij af... dank zij de nadrukkelijke vermaningen van de missionarissen.
De Minahassaners worden meestal Manadonesen genoemd naar hun hoofdstad Manado.

Heimwee

 Kembang Sepatu"
(Hibiscus)
                                                                             

Waarom ik deze website ingericht heb? Eerlijk gezegd, ik heb heimwee, een onbeschrijfelijke heimwee naar de oude, niet altijd roze, maar meer turbulente tijden. De tijden van de Nederlandse koloniale overheersing, de Japanse bezetting, de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en de eerste jaren van de Indonesische Republik.
De tijd van de koloniale overheersing was, met de hand op het hart, voor mij de mooiste tijd van mijn jeugd geweest.
De "Kembang Sepatu" (Hibiscus), de haagroos van Indonesie, symboliseert mijn verlangen.

Nostalgische reis

Deze website moet mij helpen een nostalgische reis naar vroegere tijden te ondernemen. Dus mogelijke vrienden en verwanten, Hollanders, Indo's of Indonesiers, die mij in deze tijden gekend hebben of mij willen leren kennen, meld je !!!

1. 1932-1936: Eerste kindsheid in Atjeh (Kotaradja, Tjalang, Lemeulo, Lhok Seumawe),
2. 1936-1942: Tijd vóór de oorlog in Bandoeng, Magelang, Ambarawa, Kotaradja, Pankalan-Brandan en Lhok Sukon,
3. 1942-1945: Tijd van Japanse bezetting in Lawe Sigalagala, Kaban Djahe, Medan, Bandoeng en Tjimahi,
4. 1945-1948: Tijd na de oorlog in Tjimahi en Bandoeng,
5. 1948: Driemaandelijks verlof van onze vader naar Manado, Woloan en Tomohon,
6. 1948: Overplaatsing van onze vader naar Padang,
7. 1950: Overplaatsing van onze vader naar Manado en terug naar Bandoeng,
8. 1950-1953: Schooltijd in Bandung,
9. 1953-1954: Opleiding voor fabrieksassistent bei BPM/SHELL in Prabumulih en Pladju,
10. 1954: Terug naar Bandung, werk bij Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken (GEBEO),
11. 1954: Studiebeurs van regering, aankomst in Den Haag en Aachen: studie aan Technische Hochschule.
12. 1954-1955: Studie in Aachen en practicum in Köln en Stuttgart,
13. 1955: Wissel van Hoge School naarTechnische Hochschule in Stuttgart,
14. 1960: Bruiloft,
15. 1960-1963: Verhuizing naar Ludwigsburg, Schmiden en Fellbach,
16. 1974: Referendariat in Stuttgart,
17. 1975: Verhuizing naar Winnenden, Leraar in Stuttgart,
18. 1977-1979: Scholingsleider bij Kärcher,
19. 1979: Leraar bij Sonderberufsschule van de Paulinenpflege in Winnenden,
20. 1997-heden: in pensioen.

Bovendien heb ik verwanten in Holland:
De Borst, Bouman, Flohr, van Staalduinen, Saris, Scheltes, Sampiemon en noch meer.

 

 

Padvindergroep "Sint Franciscus",
Patrouile "Reigers", Bandoeng 1947,
3. Freddy Pantow, 6. Willem Pinto.

 

 

Lagere School "Sint Maria", klasse 7-herstel,
zonder de meisjes, Bandoeng 1948,
Staande: 1. Eddie van Woelderen,
3. Harry van Brandenburg, 4. George Pantow,
5. onderwijzeres juffrouw van Haaren.
Zittend: 1.Ronnie Gutenberg, 3. Bert van  Dijk

 

Middelbare School "Sint Aloysius", klasse 1,
Bandoeng 1948,
Staande: 1. Broeder Marianus, 3. Tony Cordus,
6. George Pantow, 8. Eddie Ekringa,
12. Jack Thomas-Scheers (overl. 2004),
13. Karel van den Eikhof, 14. Dries Duin,
15, Alex de Groot, 16. Eddie van Woelderen.
Zittend: 5. Ronnie Guttenberg (overl. 2004)

 

Eddie Paat en George Pantow, Manado 1948.

 

Sekolah Menengah Atas "St. Aloysius", klasse 2,
Bandung 1952,
2e rij: Broeder Marianus, 3. George Pantow,
4. Adolf Doeve, 7. Jack Thomas-Scheers,

 

Petroleumschool van BPM/SHELL,
Prabumulih 1954,
3. George Pantow.


Wie meer over mijn oude school, St. Aloysius, wilt weten of zien waar oude schoolvrienden gebleven zijn, hij bekijkt de website: http://www.ex-aloysius.com .

Bij mijn pogingen oude vrienden in Nederland te vinden ben ik lid geworden van de "Stichting Gastdocenten Wereldoorlog II Zuid-Azie". Website: http://www.gastdocenten.com .

Kijk U ook nog naar mijn andere Homepage: www.pantow.info.

Impressum:

George Pantow
Kastanienstr. 69
71364 Winnenden
Duitsland
Tel. +49-(0)7195-3791
e-mail: george@pantow.net