Boeken

"De dode tjèlèng" en "Hollandse hond"

Na de onafhankelijkheid van Indonesie had ik plotseling een communicatie probleem.
Ik werd van mijn taal beroofd. Zich van de Nederlandse taal te bedienen gold als onpatrottisch, zoal niet als verraad. Maar Indonesisch was mij vreemd. Ik was er niet van overtuigd dat de Indonesische taal in staat zou zijn, moderne begrippen, vooral wetenschappelijke, in de juiste betekenis weer te geven. Ze is tenslotte een nieuw geschapen taal die van het Oudmaleis afgeleid was. Het scheen mij alsof men mij de tong had eruit gesneden. Zo was ik ook weinig geneigd mijn Indonesisch te verbeteren. Afgezien van de moeilijk te verklarende ressentimenten die ik tegen deze taal had. Ik gaf haar o.a. de schuld dat mijn toekomstkansen slechter geworden waren.
(Ik had gelijk: wetenschappelijke begrippen worden in Indonesie tegenwoordig in het Engels uitgedruckt.)

Daarom voerde ik toen mijn correspondentie met de Indonesische ambassade ook in het Duits. Men kan zich zonder moeite voorstellen hoe dat de Indonesische overheid en zeker ook president Suharto in toorn hat laten onsteken. Indonesische vrienden zeiden later tegen mij dat ik rustig in het Hollands had kunnen schrijven. Daar hadden ze in de ambassade beslist begrip voor. Maar ik was er niet zo zeker van.

In elk geval was ik bovenmate gelukkig over een taal te beschikken (het Duits), waarin ik mijn gedachten naar believen kon uitdrukken.
Als leraar schreef ik vlijtig uitvoerige manuskripten voor mijn dove en hardhorige leerlingen.

Op een verjaardag kreeg ik een zelfgemaakte dagboek van mijn zoon Ulrich met de opdracht: "Voor mijn vader die niet weet dat hij zo goed vertellen kan." Ik was ontroerd. En dan werd het idee geboren, zelf boeken te schrijven.
De eerste twee boeken heten: "Gürtel aus Smaragd, Anak Kompeni" en "Im Gürtel aus Smaragd II, Niemandskind".
Kort daarna volgden de Nederlandse vertalingen: "De dode tjèlèng" en "Hollandse hond".

Nauwkeurig bekeken, gaat het hier om tragische gebeurtenissen vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, maar humoristisch geschreven en vol met komische Situaties.

 

"De dode tjèlèng"

Auteur: George Pantow
Illustratie: Christa Pantow

ISBN: 3-00-007697-2
Paperback, 175 pagina's

Uitgever: George Pantow

Te verkrijgen bij:

Boekwinkel van Stockum
venestraat 11
2511 AR Den Haag
Nederland                                                                        


 

"Hollandse hond"

Auteur: George Pantow
Illustratie: Christa Pantow

ISBN: 3-00-007888-6
Paperback, 205 pagina's

Uitgever: George Pantow

Te verkrijgen bij:

Boekwinkel van Stockum
Venestraat 11
2511 AR Den Haag
Nederland                                                                          


_______________________________________________________________________________
**********************************************************************************************************************